AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds mei 2018 is de AVG-wet van kracht en kort gezegd houdt deze wet in dat de persoonsgegevens op het internet beter beschermd worden. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Recht op inzage
 • Recht op vergeten worden
 • Recht van bezwaar
 • Recht op rectificatie en aanvulling

Bovenstaand lijst is zeker niet de volledige maar geeft een goede indruk. Voor websites heeft de AVG echter ook gevolgen en moet je diverse zaken regelen. De volgende vragen die je je daarbij moet stellen zijn:

 • Wat voor gegevens vraag je eigenlijk aan mensen die ergens op je website iets invullen?
 • Vraag je alleen wat echt nodig is?
 • Waar worden die gegevens opgeslagen?
 • Wie kan ze inzien?
 • Hoe lang blijven ze bewaard?
 • Zijn ze goed beveiligd?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden kom je waarschijnlijk tot onderstaande punten:

 1. Beveiliging van je website
 2. Inventariseer wat voor gegevens je vraagt van je websitebezoeker
 3. Met welke andere diensten deel je gegevens
 4. Vraag verwerkersovereenkomsten op
 5. Zet een privacyverklaring op je site
 6. Gebruikt de site cookies?

PDM internetdiensten helpt je met de AVG*

De AVG vraagt nogal wat maar hierbij kan PDM internetdiensten je natuurlijk helpen. Voor de beveiliging maakt PDM internetdiensten bijvoorbeeld gebruik van SSL en goede beveiligingsplugins. Verder maken we gebruik van plugins welke zaken regelt m.b.t. privacyverklaring en cookies. Deze plugins kunnen tevens helpen bij het opzetten van de diverse verplichte pagina’s en de bijbehorende inhoud, benodigde overeenkomsten, checks etc. Kortom PDM internetdiensten helpt jou met het in orde maken van je website zodat deze zo goed mogelijk voldoet aan de AVG!


* Alhoewel PDM internetdiensten flink wat ervaring met de AVG heeft blijven bepaalde onderdelen soms zeer weerbarstig of voor tweeërlei uitleg vatbaar. Daarom kunnen we geen verantwoording nemen dat de de AVG 100% op orde hebben. We kunnen echter wel stellen dat we een dusdanige inspanningsverplichting hebben getoond dat bij controle de billijkheid daarvan zal worden ingezien door de diverse instellingen.

Praktische AVG voorbeelden voor de websites

 • Er moet een privacy pagina zijn waar in beschreven staat hoe je met welke data omgaat (welke data vraag je, is deze data écht nodig, hoe lang en waar worden deze bewaard).
 • Worden er op jouw website door jou of plugins zogeheten cookies geplaatst en daarbij moet per cookie ook aangegeven worden: welke en hoe lang worden deze bewaard.
 • Grofweg kan je cookies indelen op functionele (= noodzakelijke) en niet functionele cookies. Functionele cookies helpen bv. bij het goed tonen van de informatie en bij niet functionele cookies kan je denken aan cookies welke gebruikt worden om je te volgen (Google Analytics, Marketing e.d.). Bezoekers moeten het recht hebben om niet functionele cookies te weigeren zodat deze ook niet geplaatst worden.
 • Bij het invullen van een contact formulier, reacties e.d. worden veel privacy gevoelige data gevraagd. Daar moet dus expliciet gevraagd worden of mensen de privacy pagina gelezen hebben en daarmee ook akkoord gaan.
 • Op elke pagina moet er een verwijzing staan naar de privacy pagina en cookies. Dit gebeurt door PDM internetdiensten e.a. door deze links onderaan de pagina’s te tonen.

 

AVG uitbesteden*

Zie je door de AVG bomen het bos niet meer, heb je daar geen tijd voor of misschien zin in dan kan PDM internetdiensten je helpen met het op orde maken van de AVG. Neem daarvoor, geheel vrijblijvend, contact met ons op door het aanklikken van onderstaande knop.

PDM internetdiensten
Verdistraat 93
7391 SK Twello

  0571 79 45 11
  info@pdmi.nl
KvK-nr: 59918217